Publikationer – Københavns Universitet

Forside > Publikationer

Publikationer

Lisbet Christoffersen

2014

Nordic Zonderwege on Europeanized tracks towards Dis-establishment. I: Praktische Theologie.

2013

Sacred spaces in secular (Post-)Lutheran Contexts. I: Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Red. af Rosemarie van der Breemer, José Casanova, Trygve Wyller. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Not Even Believing in Belonging: States and churches in five North-European (post)-Lutheran countries. I: Law and Religion. An Overview. Red. af Silvio Ferrari, Rinaldo Christofori. Farnham: Ashgate.

Folkekirke mellem statskirke, embedskirke og frikirke: Om det uopgivelige i folkekirken, om den igangværende folkekirkelige 'kommunalreform' og om folkekirkelige styringsparadigmer for fremtiden. I: Kirkeretsforfatning: Kirkeretsantologi 2012. Red. af Svend Andersen, Peter Christensen, Peter Garde, Peter Lodberg, Anders Jørgensen. Frederiksberg: Forlaget Anis.

Er den danske religionsmodel ved at tippe? I: Politologisk Årbog 2012-2013. Red. Af Carsten Jensen. København: Hans Reitzel.

2012

Den aktuelle danske religionsretlige model. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis

Religion, Politik og Ret i Europa. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis 
 

Hans Raun Iversen

2013

Nye menighedsformer i folkekirken. I: Den mangfoldige kirke: Menighedsformer i Danmark. Red. af Bent Berring-Nielsen, Hans Raun Iversen, Jonas A. Jørgensen, Mogens S. Mogensen og Morten Skrubbeltrang. Ny Mission nr. 24

2012

Den danske folkekirke i nordisk belysning. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red. af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis.

Historical, sociological and theological patterns in the Nordic Folk Churches. I: Nordic Folk Church Ecclesiologies. Red. af Gunnel Borgegård. Sigtuna: Ecumenism in the Nordic Region.

The Theological Significance of Empirical Sources – Studies in Local Church Development in England, Norway and Germany as Examples. I: Rum för Teologisk spanning. Historiska, samtidsorientrade och kyrkliga perspektiv I Teologisk Forskning. Red. af Kim Groop m.fl. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 105-116.

Kyrka-statförhållandets utvickling i Danmark. I: Signum 5 2012. 
 

Niels Kærgård

2013

Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Dänemark. Der Wohlfahrtsstaat als Produkt gottesfürchtiger Christen oder mächtiger Politiker? I: Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa. Konstellationen – Kulturen – Konflikte. Red. af Karl Gabriel, Hans-Richard Reuter, Andreas Kurschat und Stefan Leibold. Tübingen: Mohr Siebeck.

Folkekirkens fremtidige styrelse. Kronik i Kristeligt Dagblad 19. juni.

Staten og folkekirkens økonomi hænger sammen. Kronik i Kristeligt Dagblad 24. april.

2012

Folkekirken, staten og økonomien. Med Jørn Henrik Petersen. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red. af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis

Den ideelle kirkeordning, folkekirken og fremtiden: et økonomisk perspektiv.  Med Jørn Henrik Petersen. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red. af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis
 

Margit Warburg

2013

Julebasar. Når fællesskab bliver til forretning. Politiken, Analyse, 21. december.

At være dansk i udlandet: - en religionssociologisk profil. Med Brian Arly Jacobsen. I: Religion. Tidsskriftet for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF.

An Alternative National-Religious Space: The Danish Seamen's Church in Singapore. I:  A Comparative Ethnography of Alternative Spaces. Red. af Jens Dahl og Esther Fihl. New York: Palgrave, Macmillan, 2013.

Gud bevare Danmark. Dansk civilreligion i det store og det små. I: Civilreligion i Danmark, Ritualer, myter og steder. Red. af Margit Warburg, Signe Engelbreth Larsen og Laura Maria Schütze. Højbjerg: Univers.

Civilreligion i Danmark. Ritualer, myter og steder (redigeret sammen med Signe Engelbreth Larsen, og Laura Maria Schütze). Højbjerg: Univers.

2012

Fællesskab. Hvad lærte vi af juletræet i Kokkedal? Politiken, Analyse, 24. december.

Når det hellige og det verdslige rum smelter sammen: Danske kirker i udlandet og en dansk offentlig sfære. I: Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 58.

Den danske religionsmodel i den store vide verden. I: Fremtidens danske religionsmodel. Red. af Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg. København: Anis.