Om projektet – Københavns Universitet

Forside > Om projektet

Om projektet - Den danske religionsmodel under forandring

Religionsmodellens kulturelle kerne

Dette tema handler om kristendommens historiske betydning.  Temaet om religionsmodellens kulturelle kerne omhandler hvorledes den folkekirkelige kristendom er ikke blot Danmarks vigtigste religiøse dimension, men er også i sekulariseret form bredt tilstede i samfundets mentalitet og institutioner.

 • Kontakt:
  Lektor Hans Raun Iversen
  Det Teologiske Fakultet
  Københavns Universitet
  hri@teol.ku.dk

Religionsmodellens grænseflade

Temaet om religionsmodellens grænseflade omhandler de dele af den danske befolkning som ikke er medlem af folkekirken, for eksempel de mange trossamfund uden for folkekirken. Men temaet handler også om andre grænseflader mellem folkekirke og folk, blandt andet de mere end tredive danske menigheder i udlandet der på nogle måder en del af folkekirken og på andre måder ikke og de danske præster med særlige funktioner (felt-, fængsels- og hospitalspræster) som møder mennesker med anden religiøs baggrund end den folkekirkelige.

 • Kontakt:
  Professor Margit Warburg
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
  Københavns Universitet
  warburg@hum.ku.dk

 

Religionsmodellens ydre samspil

Temaet om Religionsmodellens ydre samspil omhandler på hvilke måder at påvirkningen fra lutherdommen fortsat er meget synlig i den danske samfundsmodel og analyserer forholdet mellem religion og mentalitet på den ene side og vækst, velfærd og integration på den anden. De relevante træk ved den danske religionsmodel er blandt andet, at religion og politik tilstræbes holdt adskilt, ideen om en universel velfærdsstat, en protestantisk arbejdsmoral og et gennemgående egalitært menneskesyn.

 • Kontakt:
  Professor Niels Kærgård
  Fødevareøkonomisk Institut
  Københavns Universitet
  nik@foi.ku.dk

 

Den religionspolitiske akse

Den religionspolitiske akse tager udgangspunkt i den internationale religionspolitiske tænkning om religionsfrihedens bredde og begrænsning og om statens rolle som især præges af religionspolitiske tankegange, som udspringer af katolske (Spanien, Italien), reformerte (Nederlandene) og sekularistiske traditioner (Frankrig). Hertil kommer den store indflydelse fra den særlige amerikanske religionsmodel, hvor wall of separation er et evigt juridisk, politisk og kulturelt kampområde for retten til at definere grænsen mellem det religiøse og det sekulære.

 • Kontakt:
  Professor (mso) Lisbet Christoffersen
  Institut for Samfund og Globalisering
  Roskilde Universitet
  lic@ruc.dk