Begivenheder – Københavns Universitet

Forside > Begivenheder

Begivenheder

En oversigt over kommende begivenheder kan findes her. Tidligere begivenheder kan ses her.

Workshops og konferencer

Forskningsnetværket om Den danske religionsmodel er centreret omkring fire temaer (se beskrivelse), som alle har fokus på danske forhold, men som samtidig opretholder et internationalt, komparativt perspektiv gennem workshops og møder. I den afsluttende konference i 2014, indgår tillige bidragene fra de øvrige tre temaer, så analysen af den danske religionsmodel bliver dækket adækvat.

Planer over begivenheder