Deltagere – Københavns Universitet

Forside > Deltagere

Deltagere - Ledelse og samarbejdspartnere

Ledelsesgruppe:

 • Professor, dr. phil. Margit Warburg (formand), Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
 • Lektor Hans Raun Iversen (næstformand), Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Professor, dr. polit. Niels Kærgård, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
 • Professor mso, ph.d., Lisbet Christoffersen, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

De fire medlemmer af ledelsesgruppen leder arbejdet inden for de fire områder: Religionsmodellens kulturelle kerne, Religionsmodellens grænseflade, Religionsmodellens ydre samspil og Den religionspolitiske akse (se mere her).

 • Netværkskoordinator Astrid Krabbe Trolle, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

 

Derudover samarbejder projektet med:

 • Ph.d.-studerende Hans Dabelsteen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Professor, ph.d., Grace Davie, tidl. University of Exeter.
 • Professor, dr. polit, Inger Furseth, Kirkeforskningsinstituttet, Oslo
 • Professor Peter Gundelach, Institut for Sociologi, Københavns Universitet
 • Post.doc., ph.d., Anders Holm, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Professor, teol. dr., Hjalti Hugason, Islands Universitet
 • Adjunkt, ph.d. Brian A. Jacobsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
 • Professor, ph.d., Lars Bo Kaspersen, Institut for Statskundskab Københavns Universitet
 • Adjunkt, ph.d. Peter Lüchau, Syddansk Universitet
 • Lektor, ph.d. Marie Vejrup Nielsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 • Professor Per Pettersson, Karlstad og Uppsala Universiteter