Den danske religionsmodel under forandring – Københavns Universitet


 
Forskningsnetværket Den danske religionsmodel under forandring samler danske og udenlandske forskere, som belyser den danske religionsmodel i sin konkrete historiske og aktuelle udformning og sætter den i et komparativt europæisk perspektiv. Forskningsnetværket om Den danske religionsmodel under forandring er centreret omkring fire temaer der både har fokus på det særegne danske forhold og sammenligner danske og internationale forhold gennem workshops og møder. Forskningsnetværket vil derfor afholde tre workshops og en afsluttende konference - se  begivenheder.